Računovodstveno - knjigovodstvene usluge

Poslovanje poduzeća

Što je poduzeće?

Poduzeće je pravna osoba koja u poslovanju nastupa samostalno sa svim svojim pravima i obvezama. Poduzeće nastaje upisom u sudski registar, a prestaje likvidacijom – brisanjem iz sudskog registra.

Poslovne knjige koje vodimo za poduzeća

 • Knjiga ulaznih računa
 • Knjiga izlaznih računa
 • Glavna knjiga
 • Blagajna
 • Saldakonti kupaca-dobavljača
 • Obračun PDV-a
 • Obračun plaće
 • Evidencije dugotrajne imovine te obračun amortizacije
 • Materijalno knjigovodstvo
 • Izrada putnih naloga
 • Izrada svih statističkih tromjesečnih i godišnjih izvještaja i predaja u FINU
 • Završni račun-prijava poreza na dobit
 • Svi ostali obračuni i obrasci koje zakon propisuje
 • ...ostale usluge na zahtjev korisnika