Računovodstveno - knjigovodstvene usluge

Poslovanje obrtnika

Što je obrt?

OBRT je fizička osoba, izjednačen sa nositeljem obrta, koji odgovara za svoje obveze cijelokupnom svojom imovinom. Otvara se upisom u obrtni registar, a zatvara brisanjem iz istog.

Otvaranje obrta

Prijava za upis obrta u obrtni registar podnosi se mjerodavnom Uredu na čijem će području biti sjedište obrta.

Obrasci se izdaju u mjerodavnom uredu, a uz prijavu potrebno je priložiti:
 • presliku osobne iskaznice
 • liječničku svjedodžbu o udovoljavanju posebnim zdravstvenim uvjetima
 • dokaz o pravu uporabe prostora kada je za obavljanje obrta potreban (izvadak iz zemljišne knjige, kupoprodajni ugovor ili ugovor o zakupu).
 • odabir knjigovođe koji će voditi poslovne knjige
Za vezani obrt potreban je i dokaz o stručnoj spremi (svjedodžba o završnom ispitu ili majstorska diploma ili potvrda o stručnoj osposobljenosti).

Za izdavanje obrtnice potrebno je uplatiti upravnu pristojbu.

Poslovne knjige koje vodimo za obrtnike

 • Knjiga ulaznih računa
 • Knjiga izlaznih računa
 • Blagajna
 • Knjiga primitaka i izdataka
 • Obračun PDV-a
 • Obračun plaće
 • Dugotrajna imovina i obračun amortizacije
 • Putni nalozi
 • Izrada primki-kalkulacija
 • Materijalno knjigovodstvo-vođenje skladišta
 • Izrada godišnje porezne prijave-prijava poreza na dohodak
 • Svi ostali obračuni i obrasci koje zakon propisuje
 • ...ostale usluge na zahtjev korisnika